Disclaimer

RubPage creëert noch produceert een van de content vermeld op een van de geplaatste advertenties. Alle adverteerders en advertenties zijn onderworpen aan strikte naleving van onze leeftijdsverificatie en conten beoordelingsbeleid. Minderjarigen zijn absolabsoluut verboden als website-adverteerders, en afbeeldingen met expliciete genitale naaktheid of seksuele activiteit zijn niet toegestaan ​​in advertenties. RubPage maakt routinematig gebruik van een verscheidenheid aan verificatie methods, waaronder databasecontroles, beoordelingen van klantenservice, fotorecensies, leeftijdscertificeringen en daadwerkelijke beoordeling van door de overheid uitgegeven identiteitsbewijzen, in geschikte omstandigheden. RubPage heeft een nultolerantiebeleid voor kinderpornografie en we werken vrijwillig samen met staats- en federale wetshandhavingsinstanties in verband met strafrechtelijke onderzoeken. In het geval dat u weet dat een adverteerder op de RubPage site jonger is dan 18 jaar, raden wij u aan om onmiddellijk contacteer het National Center for Missing & Exploited Children op het volgende nummer (800) 843-5678. Mensenhandel melden

 

RubPage heeft een nultolerantiebeleid ten aanzien van mensenhandel, prostitutie en ander illegaal gedrag. We werken samen met wetshandhavingsinstanties, in overeenstemming met passende processen, zoals een dagvaarding, bij het onderzoeken van criminele activiteiten. Advertenties die ons nultolerantiebeleid schenden, worden afgewezen en het indienen van dergelijke advertenties voor publicatie - of gebruikersactiviteiten die ons nultolerantiebeleid schenden - kan leiden tot doorverwijzing naar wetshandhaving en onmiddellijke sluiting van het account. U zult deze site niet gebruiken in strijd met RubPagehet beleid of enige federale, staats- of lokale wet, en u zult overtredingen melden aan de bevoegde autoriteiten.

Uw gebruik van onze website wordt beheerd en contgerold door onze Algemene voorwaarden waarmee u akkoord bent gegaan bij het betreden en/of gebruiken van onze website. Als u niet akkoord gaat met onze Algemene voorwaarden, moet u onze website onmiddellijk verlaten en verlaten. Naast dergelijke Algemene voorwaarden willen we u op de hoogte stellen van enkele aanvullende informatie zoals hieronder beschreven.

 

WIJ AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE CONTENT OP EEN VAN ONZE WEBSITES.

 

Informatie over RubPage

 

de content van alle advertenties die verschijnen op een of meer RubPage wordt geleverd door onafhankelijke adverteerders die: solely verantwoordelijk voor dergelijke content inclusief, maar niet beperkt tot, alle tekst en afbeeldingen. De advertenties zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. wij doen nietontrol, toezicht houdt, verifieert, onderzoekt, authenticeert of onderschrijft een van de continformatie, materialen, mededelingen of voorstellingen die op onze websites zijn geplaatst. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige content, inclusief, maar niet beperkt tot, de nauwkeurigheid, volledigheid of waarheidsgetrouwheid van de advertenties.

 

Wij zijn geen escortbureau en kunnen ook niet doorverwijzen. We onderschrijven noch zijn we gelieerd aan een van de adverteerders. Als je wilt contacteer de volwassen entertainers die adverteren op onze site, gebruik de contact informatie gevonden in de individuele advertenties. Alle gebruik van de content en alle contacteren met de volwassen entertainers doe je vrijwillig bij jou sole discretie en als zodanig aanvaardt u daarbij alle risico's.

We bieden geen extra continformatie voor de adverteerders die verder gaat dan wat in de advertenties wordt afgedrukt, en we kunnen geen e-mails doorsturen. Vraag het alsjeblieft niet.

 
Overige

Onze websites worden af ​​en toe gepromoot door externe aangesloten marketeers die niet in dienst zijn of contdoor ons gerold. Hoewel de promotionele activiteiten van gelieerde ondernemingen onderhevig zijn aan contfeitelijke beperkingen, hebben we geen direct toezicht op, beoordelen of onderschrijven we deze activiteiten, en wijzen we alle aansprakelijkheid af die verband houdt met gelieerde marketingactiviteiten. Marketing via unsolicited commerciële bulk-e-mail is ten strengste verboden.

 

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contacteer ons [email protected].