Mensenhandel melden

INSPANNINGEN TEGEN MENSENHANDEL

RubPage.com zet zich volledig in om het bewustzijn over het probleem van mensenhandel te vergroten en houdt zich bezig met best practices en belangenbehartiging. In het geval dat we kennis krijgen van een incident van mensenhandel, werken we enthousiast samen met wetshandhavers en instanties die betrokken zijn bij de bestrijding van mensenrechtenschending.

Meld elk vermoeden van seksuele uitbuiting van minderjarigen en/of mensenhandel aan de bevoegde autoriteiten.

WAARSCHUWINGSTEKEN VAN MOGELIJKE MENSENHANDEL:

  • Komt een entertainer samen met een andere persoon?
  • Spreekt die persoon voor c . of lijkt deze te handhaven?ontrol over de entertainer?
  • Lijkt de entertainer bang voor die persoon?
  • Heeft de entertainer moeite met communiceren,ether als gevolg van een taalbarrière of angst voor interactie?
  • Lijkt de entertainer minderjarig of bijna minderjarig?

Gebruik gezond verstand, en contgrijp de juiste autoriteiten in als u vermoedt dat iemand wordt verhandeld.