HANDHAVING VOOR RECHTSHANDHAVING

Rubpage verzamelt of vereist geen door de overheid uitgegeven identificatieformulieren van de gebruikers van deze website. De informatie die deze website verzamelt, is beperkt tot het IP-adres van de gebruiker dat is verzameld op het moment van registratie. Als we gebruikers- en/of adverteerdersinformatie vrijgeven, doen we dat solely in overeenstemming met onze servicevoorwaarden en de toepasselijke wetgeving. Als u een overheidsfunctionaris bent die bevoegd is om bewijsmateriaal te verzamelen in verband met een officieel onderzoek of gerechtelijke procedure, kunt u contacteer ons op: [email protected] (vermeld a.u.b. "SUBPOENA" in de onderwerpregel). Als er sprake is van mensenhandel, uitbuiting van kinderen of een ander noodgeval, gebruik dan ons e-mailadres en schrijf 'Noodverzoek' in de onderwerpregel. We behouden ons het recht voor om in ieder geval een formele betekening van het proces te eisen, en niets conthierin vermeld, houdt een verklaring van afstand van betekening of instemming met jurisdictie door rechtbanken buiten Zwitserland in.